Yatırım ve Proje Danışmanlığı

Yatırım projeleri çeşitli senaryolar altında incelenmekte,  yatırımların gerçekleştirilme süreçlerinde meydana gelebilecek finansal riskler tespit edilmekte ve bu risklerin ne şekilde önlenebileceği konusunda çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Projelerinize en başından dahil olarak Fizibilite, Risk Analizi, Maliyet Analizi ve Bütçe Yönetimi, süreçleri yönetilir.

Fizibilite: İşverenin yatırım kararı öncesinde projenin fizibilite etüdü yapılır. Söz konusu olacak yatırımın uygun olup olmadığını, ne ölçüde karlı olabileceğini ortaya koymak adına yatırım projesi ile ilgili önemli bütün hususların araştırılması ve değerlendirilmesi sürecidir. Piyasa incelemesi, kuruluş yeri, mali inceleme, teknolojik ve hukuki incelemeler yapılır ve değerlendirme sonucu projenin uygulanabilir olup olmadığı işverene raporlanır.

Risk Analizi: Proje geliştirme aşamasında muhtemel risklerin belirlenmesi ve analiz edilmesi, ihtiyaç halinde gerekli iyileştirme önerileri raporlarının hazırlanması ve risklerin doğru yönetilmesinin sağlanması hususlarında hizmet verilir.

Maliyet Analizi: Projenin tasarım ölçütlerine uygun ön bütçenin hazırlanması, maliyet izleme metotlarının belirlenmesi ve bütçe takibinin yapılması, proje bütçesinde değişim yaratabilecek muhtemel durumların tespit edilip işverene raporlanması hizmetidir.