Hukuki Danışmanlık

Çözüm ortağımız Ediz Elden Hukuk Bürosu ile birlikte şirketlere Hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Geniş bir faaliyet alanına sahip olan Ediz Elden Hukuk Bürosu, konusunda uzman avukatlar ile özellikle Şirketler, Fikri ve Sınai Mülkiyet, İcra İflas, Gayrimenkul hukuku üzerine avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

 

Hukuki Danışmanlık

Şirketlere yönelik sözlü ve yazılı hukuki danışmanlık

 

Ticaret Hukuku

Şirketler hukukuna ilişkin danışmanlık sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve ticari davalar ile şirket yönetimine ilişkin hukuki yardım ve haksız rekabet davaları

 

İcra İflas, Bankacılık ve Finans  hukuku

Finans kuruluşu, Banka ve Şirketlerin her türlü şüpheli ticari alacaklarının tahsili ayrıca iflasın ertelenmesi ve iflas hukukuna ilişkin tüm davalar takip edilmektedir.

 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Marka, Patent, Endüstriyel tasarımlara ilişkin tescil yenileme ve itiraz işlemleri ile fikri ve sınai hakların korunmasına yönelik danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Ayrıca Türkiye’de mevcut fikri ve sınai hakları da araştırarak, yurtdışında tescilli ya da tanınmış bir marka vd haklar ile ilgili olarak Türkiye’de karşılaşılabilecek potansiyel ihlal, itiraz ya da sair hukuki ihtilaflar konusunda değerlendirme yapmaktayız. Büromuz, marka, patent, endüstriyel tasarım gibi sınai haklarla ilgili ihlallerin durdurulması ya da söz konusu hakların Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescili önündeki idari engellerin dava yoluyla kaldırılması için gerekli hukuki süreçleri takip etmektedir.

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşveren ve çalışanlar arasındaki hukuki anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların dava yolu ile çözümlenmektedir.

 

Gayrimenkul  Hukuku

Büromuzca konusunda uzman ekibimiz tarafından tapu işlemlerine ilişkin her türlü ihtilafların çözümü, ipotek sözleşmeleri ve kira kontratlarına ilişkin düzenlemeler, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler arasında vuku bulan taşınmazlara ilişkin ihtilafların çözümü noktasında hizmet vermektedir.

 

Uluslararası Ticaret ve Gümrük Hukuku

Yurt dışında faaliyet gösteren Yabancı şirketlerin yurt içinde faaliyet gösteren Türk şirketlerle işbirliği anlaşmaları, şirket birleşme ve devralmaları aşamalarında her türlü hukuki sürecin takibi ve çözüme kavuşturulması noktasında hizmet vermektedir. Ayrıca gerek Türk gerekse yabancı şirketlerin ithalat ve ihracat süreçlerinde Gümrük Mevzuatı ile ilgili karşılaşılan her türlü problemlerin çözümü aşamasında hizmet vermektedir.

 

Vergi Hukuku

Gerek gerçek gerekse tüzel kişilerin  vergi mevzuatından doğan tüm problemlerinin çözümü aşamasında her türlü hukuki desteğin sağlanması noktasında hizmet vermektedir.